Fréttir

BSRB varar við hugmyndum sérfræðilækna

17 mar. 2021

BSRB, ASÍ, ÖBÍ og SÍ hvetja sérfræðilækna til að ganga þegar í stað til samninga við Sjúkratryggingar Íslands (SÍ), en samnnignar hafi verið lausir frá 2018. Í sameiginlegri yfirlýsingu er varað við afleiðingunum ef sérfræðilæknar láti verða af hótunum sínum um að hætta að hafa milligöngu milli Sjúkratrygginga Íslands og sjúklinga. Það sé óþolandi tilraun til að beita sjúklingum sem vopni í baráttu þeirra við að ná samningi. Slík innheimta muni bitna harkalega á sjúklingum og hafa alvarlegar afleiðingar fyrir lífeyrisþegar og lágtekjuhópa.

Yfirlýsinguna má sjá hér að neðan.

Hótun sérfræðilækna um að hætta að hafa milligöngu milli Sjúkratrygginga Íslands (SI) og sjúklinga er óþolandi tilraun til að beita sjúklingum sem vopni í baráttu þeirra við að ná samningi við SI. Ljóst er að slík innheimta mun bitna harkalega á sjúklingum og hafa alvarlegar afleiðingar fyrir lífeyrisþega og lágtekjuhópa.

Geri sérfræðilæknar alvöru úr hótun sinni munu sjúklingar að öllum líkindum þurfa að leggja út fyrir öllum kostnaði og sækja svo endurgreiðslu frá SÍ. Nú þegar eiga margir erfitt með að greiða upphafskostnað sinn í greiðsluþátttökukerfunum og margir neita sér um heilbrigðisþjónustu vegna kostnaðar. Stórir hópar fólks munu ekki sjá fram á að geta lagt út fyrir þjónustu sérfræðilækna og þá er ekki minnst á óþægindin sem fylgja því að þurfa að fá kostnaðinn endurgreiddan.

Samningar SÍ við sérgreinalækna hafa verið lausir frá því í árslok 2018. Til að verja sig tekjumissi leggja læknarnir ýmis viðbótargjöld á sjúklinga sem er í hrópandi andstöðu við markmið greiðsluþátttökukerfis í heilbrigðisþjónustu sem kveður á um hámarkskostnað sjúklinga. Eftir því sem tíminn líður sem greitt er samkvæmt gamalli gjaldskrá verður hlutdeild sjúklingsins hærri.

ASÍ, BSRB og ÖBÍ hvetja SÍ og sérfræðilækna til að ganga þegar í stað til samninga með það að markmiði að veita landsmönnum jafnan aðgang að fullkomnustu heilbrigðisþjónustu sem kostur er á hverjum tíma óháð efnahag. Samtökin fordæma hugmyndir sérfræðilækna um að hætta að hafa milligöngu um greiðslur til SI og aðrar tilraunir samningsaðila til að beita sjúklingum fyrir sig í samningsgerðinni.

Til baka