Fréttir

Fleiri gististaðir taka við ferðaávísun

6 júl. 2021

Nokkir nýir gististaðir hafa nú bæst við flóru þeirra hótela og gistiheimila sem taka við ferðaávísun. Félagsmenn Landssamband lögreglumanna geta keypt ferðaávísun sem tryggir gistingu á góðu verði, í samstarfi við íslensk hótel og gistiheimili. Ávísunina er hægt að kaupa á orlofsvefnum.

Ávísunin er niðurgreidd af félaginu og hún tryggir félaginu gistingu á sérkjörum, á hótelum og gistiheimilum um allt land.

Hér má sjá gististaðina sem bæst hafa við hóp þeirra sem taka við ferðaávísun.

Til baka